Черни дупки

Черната дупка е обект с огромна маса в нищожен обем, което води то
изключително мощна гравитация. Тя може да се оприличи на чудовищна прахосмукачка, която всмуква всичко вблизост до нея. Веднъж попаднало в
черната дупка, нищо не може да излезе от нея -нито веществото, нито дори светлината. Затова ние не можем да видим черните дупки. Можем да съдим
за тях само по въздействието, което оказват на околните тела. Астрономите
могат да видят падането на веществото в черната дупка. Около нея се образува
диск от нагрят до много висока температура газ, който излъчва рентгенови лъчи.

черна дупкачерна дупка

Има три различни типа черни дупки:

- със звездни маси – тези черни дупки възникват в хода на еволюцията на
звезди с маси от 3 до 100 пъти масата на Слънцето. Преди да умре такава
звезда се взривява в гигантска експлозия – взрив на свръхнова. По-голямата
част от веществото на звездата се разпръсква в пространството образувайки
красива
мъглявина, а остатъка се свива до тяло с размери няколко десетки
километра. Огромната маса концентрирана в изключително малък обем
предизвиква чудовищно силната гравитация. Ако Земята се свие до тяло с
радиус 3 см, тя също ще стане черна дупка. За Слънцето този размер е 3 км.

свръхмасивни -  масата на този тип черни дупки е от стотици хиляди до
милиони пъти масата на Слънцето. Теобикновено се намират в центровете
на галактиките. Астрономите считат, че и в центъра на нашата галактика
Млечен път има черна дупка. Наречена е – “Sagittarius A” и има маса 1 милион
пъти по-голяма от тази на Слънцето. Нашата Слънчева система обикаля
около нея за 250 милиона години.

черна дупка в Млечния път

междинен тип – учените не са съвсем сигурни какво точно представляват
тези обекти. Някои вярват, че те са раннен стадий на черни дупки, които ще
продължат да увеличават масата си. Тези черни дупки имат маси от 500 до
1000 пъти масата на Слънцето.

черна дупка с междинна маса черна дупка с междинна маса

назад