Всичко, което съществува в Космоса –  различните форми на материята (от микроскопичните частици до планетите, звездите и огромните галактики), енергията, неразривно свързаните пространство и време и природните
закони, които ги управляват, се нарича
ВСЕЛЕНА.  

Колко стара и колко голяма е нашата Вселена?

Астрономическите наблюдения показват, че Вселената е на възраст около
13,7 млрд години. Според преобладаващото днес мение, тя се е родила с експлозията на една свръхминиатюрна капка с безкрайно голяма плътност и
температура , в която е било съсредоточено цялото вещество и енергия на Вселената, която сега наблюдаваме. Тази експлозия астрономите наричат
Големия взрив. С Големия взрив е започнало разширението на Вселената,
което продължава и днес. Никой не знае със сигурност точно колко е голяма Вселената. Нещо повече. Според водещите теории другите части на Вселената
могат да изглеждат коренно различно от това, което ние наблюдаваме и
дори може да имат различни природни закони. Много е вероятно ние никога
да не можем да разберем това. Но също така е възможно ключът към отговора
на тези въпроси да е съвсем наблизо и само да чака да бъде открит. За да
добием представа за мащаба на Вселената трябва да имаме предвид, че
разстоянията в космоса са толкова огромни, че астрономите ги измерват с
времето необходимо на лъч светлина да ги прекоси. Светлината, която се
движи с 300 000 км/сек, може да обиколи Земята 7 пъти за една секунда.
До Луната и обратно тя пътува 2,5 мин, а от Слънцето до Земята достига
само за 8,5 минути. Пет часа са необходими на светлината да измине
разстоянието от Слънцето до най-отдалечената планета, 4,3 години до
най-близката звезда. От Слънцето до центъра на галактиката светлината
пътува 30 000 год, а за да я прекоси цялата, от единия до другия и край,
ще са и необходими 100 000 години. Най-близката до нас галактика –
Андромеда, се намира на почти 3 милиона светлинни години, а  до
най-далечните видими във Вселената обекти, квазарите, тя пътува над
13 млрд години – повече от 3 пъти възрастта на Земята.

А сега кликни някъде върху картинката, за да научиш повече за
обектите във Вселената.

 

 
     
черни дупки квазари галактики звезди мъглявини