Квазари

Квазарите са най-отдалечените и следователно най-старите познати досега
небесни обекти. Излъчването им е изключително мощно и превишава хиляди
пъти това на цялата галактика. Учените считат, че източникът на тяхната
енергия са масивни черни дупки в центровете на галактиките, където се
намират и самите квазари. Името квазар идва от английски – QUAsi-StellAR  
object, т.е. звездоподобен обект. Тъй като светлината от квазарите пътува
милиарди години преди да стигне до Земята, изучаването им може да ни
даде ценна информация за състоянието на ранната Вселена.

квазартроен квазар

назад