Галактики

Галактиките са огромни струпвания на звезди, газ и прах, които се привличат помежду си със силата на гравитацията. В наблюдаемата част от Вселената има повече от 100 млрд галактики. Галактиките се различават по форма и размери. В зависимост от формата те се делят на: спирални, елипсовидни, неправилни.

Спирални галактики

Слънцето и всички звезди, които виждаме вечер на небето, принадлежат към нашата галактика Млечен път. Тя съдържа повече от 200 милиарда звезди.
Името си е получила от древните гърци, които си представяли, че млечно
бялата ивица опасваща небето е струйка мляко от гръдта на богинята Хера.

Как изглежда нашата галактика Млечен път?

галактиката Млечен път

Тъй като Земята и Слънчевата система са част от Млечния път, ние не можем
да снимаме нашата галактика и да я видим. За да можем да направим това би трябвало да се намираме извън нея. Затова астрономите снимат други
галактики и това ни помага да разберем как изглежда нашата собствена
галактика. Погледнат отвън Млечният път наподобява огромно, заслепяващо
с блясъка си подобие на водовъртеж, което се простира на 100 000 светлинни години разстояние. От централната му част (ядро) излизат два спирални
ръкава, краищата на които се губят в космическия мрак. Заради формата си
такива галактики се наричат спирални.

спирална галактика пресечена спирална галактика

При повечето галактики спиралните ръкави започват от ядрото. Но има и
такива, при които ръкавите не започват от ядрото, а са свързани с пресичаща
го ивица. Те се наричат пресечени спирални галактики. В ръкавите на
спиралните галактики има голямо количество междузвездна материя и горещи млади звезди, а в ядрата им са съсредоточени по-старите обекти. Слънчевата система се намира далече от центъра на нашата галактиката, в единия от
спиралните и ръкави. Млечният път се носи в космическото пространство със скорост от почти 1,5 милиона км в час. С огромна скорост се движи и
Слънцето заедно с всички планети около центъра на галактиката ни – 250 км/сек. Най-близката до нас галактика Андромеда също е спирална. Спиралните
галактики са повече от половината от всички наблюдавани галактики.

галактиката Андромеда

По-прости по структура и звезден състав са елиптичните галактики. Формата
им се мени от кръгла до силно сплесната, като яркостта плавно намалява с отдалечаване от центъра. Това са стари галактики. В тях почти няма газ и
прах за образуване на нови звезди.

елиптична галактикаелиптични галактики

Малко на брой, с разнообразни несиметрични форми, са неправилните
галактики. Някои от тях са твърде особени. В центровете им стават мощни
взривни процеси. Други са толкова близо една до друга, че си взаимодействат.
В южното полукълбо се наблюдават две неправилни галактики, спътници на Млечния път – Големия и Малък Магеланови облаци. Те се виждат добре с невъоръжено око. Забелязани са и описани от Фернандо Магелан при околосветското му палване.

Голям Магеланов облакМалък Магеланов облак

Във Вселената се срещат галактики – джуджета, както и такива с огромни
размери. Галактиката М87 в съзвездие Дева е една от най-големите известни елиптични галактики. Подобно на звездите галактиките се обединяват в
купове и свръхкупове от галактики.  

M87куп от галактики

назад