ТЕСТ

1. Кое от следните твърдения е вярно?

А) Слънцето е червен гигант
Б) Слънцето е жълто джудже
В) Слънцето е неутронна звезда

2. На какво се дължи различният цвят на звездите?
А) на различен химичен състав
Б) на различните им размери
В) на различна температура

3. Кои звезди са най-горещи?
А) бели
Б) червени
В) жълти
4. Кои звезди имат най-малки размери?
А) звезди - гиганти
Б) неутронни звезди
В) бели джуджета

5. Какво е пулсар?
А) корабен фар
Б) звезда - бяло джудже
В) неутронна звезда

6. Какъв е последният етап в еволюцията на звезда като Слънцето?
А) бяло джудже
Б) неутронна звезда
Б) черна дупка

7. На какво се дължи светенето на звездите?
А) звездите светят с отразена светлина
Б) на собствена енергия, образувана в недрата и излъчвана в пространството
В) звездите са студени тела и не светят