С решение на Международния астрономически съюз от 24.08.2006г.
Слънчевата система има осем главни планети с техните спътници - 4 от
земен тип (Меркурий, Венера, Земя, Марс) и 4 планети-гиганти (Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун). Освен това се сформира групата на планетите-
джуджета, в състава на която засега влизат Плутон, Ерида (планета
открита 2003 г.) и Церера (най-големият астероид). Очаква се тази група
да се полълва с новооткрити тела от т.нар. пояс на Куйпер. Поясът на
Куйпер е област от нашата Слънчева система зад орбитата на Нептун,
която е запълнена с малки планетоподобни тела.

Какво знаеш за Слънчевата система? Провери тук

 

 
     
Слънце Меркурий Венера Земя Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон Ерида