Примерен вариант на урок можете да изтеглите оттук

урок