Комети

Кометите, наречени още "опашати звезди", са малки тела от Слънчевата
система, повечето от които обикалят около Слънцето по силно сплеснати
орбити. Тяхнатата непредсказуема поява (в миналото) на небето, карала
хората от край време да им приписват свръхестествена сила. Те били
знамение за божия гняв, война, бедствия, нещастия, дори края на света.

Днес знаем, че когато е далече от Слънцето кометата е невидима и може
да се оприличи на "мръсна ледена топка". Приближавайки Слънцето тя се
нагрява, част от веществото й се изпарява и образува красивата кометна
опашка, която може да се простира на милиони км разстояние. Опашката
на кометата е насочена винаги в противоположна на Слънцето посока.

Кометите са се образували по същото време когато се е формирала и
Слънчевата система - преди около 4,5 милиарда год. Те са най-малко
променените тела в нашата планетна система и учените вярват, че те
могат да дадат основния ключ за цялостното разгадаване на образуването
на Слънчевата система.

Орбитите на повечето комети могат да бъдат предсказани. Основната
част от краткопериодичните комети (такива, които обикалят Слънцето за
периоди по-малки от 200 г.) идват от зоната зад орбитата на Нептун - т.нар.
пояс на Куйпер. Дългопериодичните комети обитават много по-отдалечените
области на Слънчевата система. На повече от 100 000 а.е. от Слънцето
се намира зона наречена Облак на Оорт - неизчерпаем източник на комети.
Учените предполагат, че там има повече от 100 милиона комети.

назад